Máy ảnh

Cài đặt máy ảnh

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Máy ảnh . Không phải tất cả các tùy chọn sau đây đều có sẵn ở cả hai chế độ chụp ảnh và quay video.

: Bật hoặc tắt đèn flash.

: Đặt số ảnh cần chụp trong khoảng thờ̀i gian đặt sẵn cho thiết bị khi chụp ảnh bằng máy ảnh trước.

: Sử dụng chức năng này để chụp ảnh sau một khoảng thờ̀i gian.

: Chọn hiệu ứng để chụp ảnh hoặc quay video.

/ : Chọn độ phân giải. Sử dụng độ phân giải cao hơn để có chất lượng cao hơn. Nhưng phải mất nhiều bộ nhớ hơn.

Để có thêm nhiều lựa chọn, chạm vào .

Selfie bằng lòng bàn tay: Đặt thiết bị để phát hiện lòng bàn tay của bạn, để bạn có thể sử dụng thiết bị để tự chụp chân dung.

Chân dung đẹp: Đặt thiết bị để chụp ảnh với khuôn mặt sáng hơn để có ảnh nhẹ nhàng hơn.

Giá trị phơi sáng: Thay đổi giá trị phơi sáng. Giá trị này xác định cảm biến của máy ảnh sẽ nhận bao nhiêu ánh sáng. Trong điều kiện ánh sáng yếu, dùng độ phơi sáng cao hơn.

ISO: Chọn một giá trị ISO. Giá trị này điều khiển độ nhạy sáng máy ảnh. Giá trị này được đo tương đương máy ảnh phim. Giá trị thấp hơn cho các đối tượng không di chuyển hoặc ánh sáng rực rỡ. Giá trị cao hơn cho các đối tượng chuyển động nhanh hoặc ánh sáng yếu.

Cân bằng trắng: Chọn mức cân bằng trắng thích hợp, để ảnh có một loạt màu sắc trung thực như đờ̀i thật. Các cài đặt được thiết kế trong những điều kiện chiếu sáng cụ thể. Các cài đặt này tương tự như phạm vi nhiệt tiếp xúc cân bằng trắng trong máy ảnh chuyên nghiệp.

Chế độ đo sáng: Chọn một phương pháp đo sáng. Chế độ này xác định cách tính giá trị

ánh sáng. Trọng tâm: đo ánh sáng nền ở giữa khung hình. Điểm: đo giá trị ánh sáng tại

một điểm xác định. Ma trận: đo sáng trung bình trên toàn khung hình.

Chạm để chụp ảnh: Chạm vào ảnh trên màn hình xem trước để chụp ảnh.

Kích thước video: Chọn độ phân giải. Sử dụng độ phân giải cao hơn để có chất lượng cao hơn. Nhưng phải mất nhiều bộ nhớ hơn.

Chế độ quay video: Thay đổi chế độ quay.

77