Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Thay đổi lệ̣nh đánh thức

Bạn có thể thay đổi lệnh đánh thức thay cho "Hi Galaxy". Lệnh đánh thức được sử dụng để khởi động S Voice khi thiết bị đang ở chế độ nghỉ.

Chạm vào Settings Voice wake-up Set wake-up command.

Internet

Giới thiệ̣u

Duyệt Internet để tìm kiếm thông tin và đánh dấu các trang web yêu thích của bạn giúp truy cập thuận tiện hơn.

Duyệ̣t trang web

1

2

3

Chạm vào Internet trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào ô địa chỉ.

Nhập địa chỉ trang web hoặc một từ khóa và sau đó chạm vào Đi.

Để xem các thanh công cụ, kéo nhẹ ngón tay của bạn hướng xuống trên màn hình.

Làm mới trang web hiện tại.

Truy cập các tùy chọn khác.

Mở trang chủ.

 

 

 

Xem các đánh dấu, các trang web

 

 

 

 

 

 

đã lưu và lịch sử gần đây của bạn.

Di chuyển đến trang xem trước đó.

 

 

 

 

 

Mở trình quản lý tab của trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duyệt.

 

 

 

 

 

 

86