Thông tin cơ bản

Màn hình Ứng dụng

Màn hình Ứng dụng hiển thị các biểu tượng dành cho tất cả ứng dụng, bao gồm các ứng dụng mới được cài đặt.

Trên màn hình Chờ̀, chạm vào Ứng dụng để mở màn hình Ứng dụng. Để xem các trang khác, cuộn sang phải hoặc sang trái hoặc chọn một chỉ báo màn hình ở dưới màn hình. Để tùy chỉnh màn hình Ứng dụng, hãy xem Quản lý màn hình Ứng dụng.

Truy cập các tùy chọn khác.

Một ứng dụng

Các chỉ báo màn hình

27