Cài đặt

Vuốt bàn phím:

Không dùng: Đặt thiết bị để tắt tính năng vuốt bàn phím.

Nhập liên tục: Cài đặt thiêt bi đê nhập văn bản bằng cách vuốt trên bàn phím.

Điều khiển con trỏ: Bật tính năng di chuyển bàn phím thông minh để di chuyển con trỏ bằng cách cuộn bàn phím.

Âm thanh: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi chạm vào một phím.

Rung: Đặt thiết bị rung khi chạm vào một phím.

Xem trước ký tự: Cài đặt thiết bị hiển thị hình ảnh lớn của mỗi chữ bạn chạm vào.

Đặt lại các cài đặt: Khôi phục cài đặt bàn phím Samsung.

Nhập giọng nói của Google

Ngôn ngữ: Chọn ngôn ngữ để nhập văn bản.

Nhận dạng giọng nói ngoại tuyến: Tải về và cài đặt dữ liệu ngôn ngữ cho nhập liệu bằng giọng nói offline.

Chặn các từ xúc phạm: Cài đặt thiêt bi đê ngăn thiết bị nhận dạng cac tư ngư xúc phạm khi nhập giọng nói.

Tùy chọn văn bản sang giọng nói

CÔNG CỤ TTS ƯU TIÊN: Chọn một công cụ tổng hợp giọng nói. Để thay đổi cài đặt máy tổng hợp giọng nói, chạm vào .

Tốc độ nói: Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp văn bản thành lờ̀i nói.

Nghe ví dụ: Nghe một đoạn văn bản được đọc làm ví dụ.

Trạng thái ngôn ngữ mặc định: Xem trạng thái của ngôn ngữ mặc định cho tính năng văn bản sang giọng nói.

Đọc lên thông báo

Cài đặt thiết bị để đọc lên các thông báo khi bạn có cuộc gọi đến, tin nhắn hoặc sự kiện.

Tốc độ con trỏ

Điều chỉnh tốc độ con trỏ chuột hoặc Bảng di chuyển kết nối với thiết bị của bạn.

128