Kết nối với các thiết bị khác

Bluetooth

Giới thiệ̣u về Bluetooth

Bluetooth tạo kết nối trực tiếp không dây giữa hai thiết bị trong phạm vi ngắn. Sử dụng Bluetooth để trao đổi dữ liệu hoặc các file media với thiết bị khác.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn hay sử dụng sai mục đích dữ liệu được gửi hoặc nhận qua Bluetooth.

Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.

Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.

Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (Ví dụ: Sao chép các file hoặc khai thác bất hợp pháp thông tin danh bạ cho các mục đích thương mại).

Samsung không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tính năng Bluetooth.

Kết nối với thiết bị Bluetooth khác

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Bluetooth, chạm vào công tắc Bluetooth để bật tính năng rồi chạm vào .

Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.

Để cài đặt thiết bị được hiển thị với các thiết bị khác, hãy chạm vào tên thiết bị.

101