Các ứng dụng và tính năng hữu dụng

Play Sách

Tải các sách khác nhau từ CH Play về và đọc sách.

Play Newsstand

Đọc tin tức và tạp chí khiến bạn quan tâm ở một vị trí thuận tiện.

Chơi trò chơi

Tải về trò chơi từ CH Play và cùng chơi với ngườ̀i khác.

Google Drive

Lưu nội dung trên cloud, truy cập từ bất kỳ đâu và chia sẻ với ngườ̀i khác.

YouTube

Xem hoặc tạo video và chia sẻ với ngườ̀i khác.

Ảnh

Quản lý ảnh, album và video mà bạn đã lưu trên thiết bị và đã tải lên Google+.

Hangouts

Trò chuyện với bạn bè theo cá nhân hoặc theo nhóm và sử dụng hình ảnh, biểu tượng cảm xúc và cuộc gọi video trong khi bạn trò chuyện.

Google

Tìm kiếm nhanh các mục trên Internet hoặc thiết bị của bạn.

T.kiếm bằng giọng nói

Tìm kiếm nhanh các mục bằng cách đọc từ khóa hoặc cụm từ.

100