Kết nối với các thiết bị khác

Mua hàng với tính năng NFC

Trước khi bạn có thể sử dụng tính năng NFC để thực hiện thanh toán, bạn phải đăng ký dịch vụ thanh toán di động. Để đăng ký hoặc nhận thêm thông tin về dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt NFC và chia sẻ NFC, sau đó chạm vào công tắc NFC để bật. Hoặc, mở cửa sổ cài đặt nhanh và chạm vào NFC để mở.

Chạm vùng anten NFC trên mặt sau thiết bị của bạn vào đầu đọc NFC.

Để cài đặt ứng dụng trả tiền mặc định, chạm vào Chạm và thanh toán sau đó chọn một ứng dụng.

Danh mục các dịch vụ thanh toán có thể không bao gồm tất cả các ứng dụng thanh toán hoạt động.

Để thực hiện thanh toán với thẻ USIM hoặc SIM, hãy gắn thẻ USIM hoặc SIM được trang bị công nghệ NFC vào khe cắm khay thẻ SIM 1 ( 1 ). Khe cắm khay thẻ SIM 2 ( 2 ) không hỗ trợ tính năng NFC.

2

1

Gửi dữ liệ̣u

Sử dụng tính năng Android Beam để gửi dữ liệu, chẳng hạn như các website và danh bạ, cho những thiết bị có trang bị công nghệ NFC.

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt NFC và chia sẻ NFC, sau đó chạm vào công tắc NFC để bật. Hoặc, mở cửa sổ cài đặt nhanh và chạm vào NFC để mở.

2

3

Chạm vào Android Beam rồi chạm vào công tắc Android Beam để bật tính năng này.

Chọn một mục và chạm vào anten NFC của thiết bị khác với anten NFC trên thiết bị của bạn.

4 Khi Chạm để truyền. xuất hiện trên màn hình, chạm vào màn hình thiết bị của bạn để gửi đi một mục.

106