Cài đặt

Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động

Sử dụng thiết bị như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các thiết bị khác. Hãy xem Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động.

Điểm truy cập di động: Sử dụng điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc thiết bị khác thông qua mạng Wi-Fi. Bạn có thể sử dụng tính năng này khi kết nối mạng không khả dụng.

Kết nối USB internet: Sử dụng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính thông qua cổng USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây dành cho máy tính.

Kết nối Bluetooth internet: Sử dụng kết nối Bluetooth để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính hoặc thiết bị khác thông qua cổng Bluetooth.

Chế độ Máy bay

Chế độ này làm tắt tất cả chức năng không dây trên thiết bị của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ offline.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Chế độ Máy bay.

Sử dụng dữ liệ̣u

Theo dõi số lượng dữ liệu đã sử dụng và tùy chỉnh các cài đặt giới hạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Sử dụng dữ liệ̣u.

Dữ liệ̣u di động: Cài đặt thiêt bi đê sư dung các kết nối dư liêu trên bất kỳ mạng di động nào.

Đặt giới hạn dữ liệ̣u di động: Thiết lập giới hạn sử dụng dữ liệu di động.

Để có thêm nhiều lựa chọn, chạm vào .

Hạn chế dữ liệ̣u dưới nền: Cài đặt thiêt bi đê tắt đồng bộ nền khi sử dụng mạng di động.

Hiệ̣n sử dụng Wi-Fi: Cài đặt thiêt bi đê hiển thị mưc sử dụng dữ liệu qua Wi-Fi.

Điêm truy câp di đông: Chọn điểm truy cập di động để tránh các ứng dụng đang chạy dưới nền sử dụng chúng.

117