Trợ giúp an toàn

Chế độ Khẩn cấp

Giới thiệ̣u Chế độ Khẩn cấp

Sử dụng chế độ này để kéo dài thờ̀i gian chờ̀ khi bạn đang trong tình huống khẩn cấp. Khi bật chế độ này, độ sáng màn hình sẽ giảm và mức tiêu thụ pin cũng giảm do đã hạn chế một số tính năng. Bạn cũng có thể bật đèn flash, bật còi báo và gửi các thông tin vị trí cho ngườ̀i khác bằng tin nhắn.

Bật Chế độ Khẩn cấp

Nhấn và giữ phím Nguồn và sau đó chạm vào Chế độ khẩn cấp. Hoặc trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Trợ giúp an toàn Chế độ Khẩn cấp, sau đó chạm vào công tắc Chế độ Khẩn cấp để bật.

Bật đèn flash.

Gửi thông tin vị trí hiện tại trong một tin nhắn.

Duyệt Internet.

Lượng pin còn lại và dự tính thời gian chờ tối đa của pin

Truy cập các tùy chọn khác.

Âm thanh chuông báo.

Thực hiện cuộc gọi.

Thêm nhiều ứng dụng để sử dụng.

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Thờ̀i gian chờ̀ tối đa theo ước tính hiển thị thờ̀i gian còn lại trước khi hết pin nếu thiết bị không được sử dụng. Thờ̀i gian chờ̀ có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

81