Cài đặt

Bộ nhớ

Xem thông tin bộ nhớ thiết bị và thẻ nhớ hoặc định dạng thẻ nhớ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bộ nhớ.

Định dạng thẻ nhớ sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu trong thẻ.

Dung lượng khả dụng thực tế của bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ. Dung lượng trống có thể thay đổi khi bạn nâng cấp thiết bị.

Bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bảo mật.

Ngườ̀i quản trị thiết bị: Xem trình quản lý thiết bị đã cài đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cho phép trình quản lý thiết bị áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.

Không rõ nguồn gốc: Cài đặt thiết bị để cho phép cài đặt các ứng dụng từ các nguồn không xác định.

Mã hóa thiết bị: Mã hóa dữ liệu trong thiết bị của bạn để ngăn ngườ̀i khác truy cập nếu thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp. Để sử dụng thiết bị đã mã hóa của bạn, bạn phải giải mã dữ liệu trong thiết bị mỗi lần bật thiết bị. Bạn có thể đặt xem dữ liệu trong thiết bị sẽ được giải mã tự động hay cần mã mở khóa. Không thể sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu khi dữ liệu đó đã bị mã hóa. Nếu bạn nhập mã mở khóa không đúng vài lần liên tiếp và đạt đến giới hạn số lần nhập, thiết bị của bạn sẽ thực hiện khôi phục cài đặt gốc.

Mã hóa thẻ SD: Cài đặt thiết bị để mã hóa các file trên thẻ nhớ.

Nếu bạn trả thiết bị về các thiết lập mặc định trong khi đang bật kiểu cài đặt này, thiết bị sẽ không thể đọc được các file đã mã hóa của bạn. Tắt kiểu cài đặt này trước khi cài đặt lại thiết bị.

Điều khiển từ xa: Đặt thiết bị để cho phép điều khiển từ xa thiết bị thất lạc hoặc bị đánh cắp qua Internet. Để sử dụng tính năng này, bạn phải đăng nhập vào Samsung account của bạn.

Cảnh báo đổi SIM: Bật hoặc tắt tính năng Tìm di động của bạn giúp định vị thiết bị khi bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.

131