Máy ảnh

Máy ảnh tự động tắt khi không sử dụng.

Hãy chắc chắn rằng ống kính sạch sẽ. Nếu không, thiết bị có thể không hoạt động đúng ở một số chế độ yêu cầu phải có độ phân giải cao.

Ống kính máy ảnh phía trươc phù hợp để chụp những bức ảnh góc rộng. Có thể xảy ra sự biến dạng nhỏ đối với những bức ảnh chụp góc rộng và không ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị.

Mở Máy ảnh từ màn hình khóa

Để nhanh chóng chụp được một khoảnh khắc đặc biệt, bạn có thể mở Máy ảnh từ màn hình khóa.

Trên màn hình khóa, kéo ra khỏi vòng tròn lớn. Nếu không hiển thị, hãy mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Màn hình khóa, sau đó chọn Phím tăt máy ảnh.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cách sử dụng máy ảnh

Không chụp ảnh hoặc quay video ngườ̀i khác mà không được sự cho phép của họ.

Không chụp ảnh hoặc quay video ở nơi bị cấm về mặt pháp lý.

Không chụp ảnh hoặc quay video ở những nơi mà bạn có thể vi phạm quyền riêng tư của ngườ̀i khác.

73