Máy ảnh

Ban đêm

Sử dụng chế độ này để chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu mà không cần dùng đèn flash. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Máy ảnh Chế độ Ban đêm.

GIF động

Sử dụng chế độ này để tạo ảnh động từ một loạt ảnh.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Máy ảnh Chế độ GIF động.

Quản lý các chế độ chụp

Chọn các chế độ chụp để hiển thị trên màn hình chọn chế độ.

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Máy ảnh Chế độ Quản lý chế độ.

Chọn chế độ để thêm vào danh sách chế độ.

Chân dung đẹp: Chụp ảnh với khuôn mặt sáng hơn để có ảnh nhẹ nhàng.

Chụp liên tục: Bạn có thể dễ dàng chụp một loạt ảnh các đối tượng đang chuyển động.

HDR (Màu tươi): Chụp ảnh với màu tươi và tái tạo các chi tiết ở vùng sáng và tối.

Chụp ảnh & hơn nữa: Chụp một loạt ảnh và chỉnh sửa chúng bằng cách thêm vào nhiều hiệu ứng sử dụng các chế độ chụp.

Tải các chế độ chụp

Tải thêm nhiều chế độ chụp hơn từ Galaxy Apps.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Máy ảnh Chế độ Tải về.

76