Phụ lục

Chất lượng ảnh kém hơn so với hình xem trước

Chất lượng ảnh của bạn có thể thay đổi, phụ thuộc vào môi trường xung quanh và các kỹ thuật chụp ảnh mà bạn sử dụng.

Nếu bạn chụp ảnh ở nơi tối, vào ban đêm hoặc trong nhà, ảnh có thể bị nhiễu hạt hoặc mất nét.

Thông báo lỗi xuất hiện khi mở các file media

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi hoặc không phát được file media khi mở trên thiết bị của bạn, hãy thử cách sau:

Tạo khoảng trống cho bộ nhớ bằng cách chuyển các file vào máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.

Đảm bảo rằng các file nhạc không thuộc dạng bảo hộ Quản lý các quyền nội dung số (DRM). Nếu file thuộc dạng bảo hộ DRM, đảm bảo bạn có giấy phép hoặc bản quyền thích hợp để mở file.

Hãy đảm bảo rằng các định dạng file được thiết bị hỗ trợ. Nếu một định dạng file không được hỗ trợ, ví dụ như DivX hay AC3, hãy cài đặt một ứng dụng có hỗ trợ định dạng đó. Để xác nhận các định dạng file mà thiết bị của bạn có hỗ trợ, vào xem www.samsung.com.

Thiết bị của bạn hỗ trợ ảnh và video được ghi lại bằng chính thiết bị này. Ảnh và video được ghi lại bằng các thiết bị khác có thể không hoạt động đúng cách.

Thiết bị của bạn hỗ trợ các file media được nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc các nhà cung cấp các dịch vụ gia tăng khác cho phép. Một số nội dung chia sẻ trên Internet như nhạc chuông, video hoặc hình nền có thể không hoạt động đúng cách.

Không dò được thiết bị Bluetooth khác

Đảm bảo đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị của bạn.

Đảm bảo bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị mà bạn muốn kết nối.

Đảm bảo thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi kết nối tối đa của Bluetooth (10 m).

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung.

104