Ứng dụng

Thực hiện cuộc gọi từ màn hình khóa

Trên màn hình khóa, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.

Thực hiện các cuộc gọi từ nhật ký cuộc gọi hoặc từ danh bạ

Chạm vào GẦN ĐÂY hoặc DANH BẠ, rồi vuốt sang phải trên một danh bạ hoặc một số điện thoại để thực hiện cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi quốc tế

1

2

3

Chạm vào để mở bàn phím nếu bàn phím không xuất hiện trên màn hình.

Chạm và giữ 0 cho đến khi dấu + xuất hiện.

Nhập mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại, sau đó chạm vào hoăc .

Nhận cuộc gọi

Trả lời cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.

Tư chối cuôc goi

Khi có cuộc gọi đến, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.

Để gửi tin nhắn khi từ chối cuộc gọi đến, kéo thanh tin nhắn từ chối lên.

Để tạo đa dạng mẫu tin nhắn từ chối, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Điện thoại Cài đặt Tin nhắn Từ chối nhanh, nhập một tin nhắn rồi chạm vào .

Cuộc gọi nhỡ

Nếu có cuộc gọi nhỡ, biểu tượng xuất hiện trên thanh trạng thái. Mở bảng thông báo để xem danh sách các cuộc gọi nhỡ. Hoặc, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Điện thoại GẦN ĐÂY để xem các cuộc gọi nhỡ.

45