Thông tin cơ bản

Quản lý thiết bị và dữ liệu

Kết nối thiết bị với máy tính để truyền dữ liệu

Truyền âm thanh, video, hình ảnh hoặc các loại file khác từ thiết bị vào máy tính hoặc ngược lại.

1

2

3

Không tháo cáp USB khỏi thiết bị trong khi đang truyền các file. Làm vậy có thể làm mất dữ liệu hoặc làm hỏng thiết bị.

Các thiết bị có thể không kết nối đúng cách nếu chúng được kết nối qua cổng USB trung gian. Kết nối trực tiếp thiết bị với cổng USB của máy tính.

Kết nối thiết bị với máy tính bằng dây cáp USB.

Mở bảng thông báo, sau đó chạm vào Đang truyền file media qua USB Truyền file media.

Nếu máy tính không thể nhận dạng thiết bị của bạn, hãy chạm vào Truyền ảnh.

Chạm vào CHO PHÉP để cho phép máy tính truy cập dữ liệu trên thiết bị của bạn.

Nếu máy tính nhận dạng được thiết bị của bạn, thiết bị sẽ xuất hiện trong My Computer.

4 Truyền file giữa thiết bị và máy tính.

Cập nhật thiết bị

Có thể cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị.

Cập nhật bằng giao thức không dây

Có thể trực tiếp cập nhật lên phiên bản phần mềm mới nhất cho thiết bị bằng dịch vụ không dây (FOTA).

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Cập nhật phần mềm Tải về bản cập nhật thủ công.

Khi bạn chạm vào công tắc Tải về bản cập nhật tự động để kích hoạt, các bản cập nhật sẽ được tải về khi thiết bị được kết nối với một mạng Wi-Fi.

38