Cài đặt

Âm thanh và rung

Thay đổi cài đặt đối với các chế độ âm thanh khác nhau trên thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Âm thanh và rung.

Chế độ âm thanh: Cài đặt thiết bị để sử dụng chế độ âm thanh hoặc chế độ Yên lặng.

Rung khi đô chuông: Cài đặt thiết bị rung và phát nhạc chuông khi có cuộc gọi đến.

Âm lương: Điều chỉnh mức âm lượng nhạc chuông, nhạc và video, âm thanh hệ thống và thông báo.

Nhạc chuông: Đổi nhạc chuông cho cuộc gọi hoặc thông báo.

Kiểu rung: Chọn kiểu rung.

Âm thanh thông báo: Thay đổi cài đặt âm thanh thông báo cho từng ứng dụng.

Không làm phiền: Cài đặt thiết bị ở chế độ tắt âm cuộc gọi đến và các âm thanh thông báo, ngoại trừ các ngoại lệ đã cho phép.

Âm cảm ứng: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi bạn chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng.

Âm thanh khóa màn hình: Cài đặt thiết bị phát âm khi bạn khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.

Âm thanh sạc: Cài đặt thiết bị để phát âm báo khi kết nối với bộ sạc.

Âm thanh bàn phím quay số: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi bạn chạm vào các phim trên bàn phím.

Âm thanh bàn phím: Cài đặt thiết bị phát âm thanh khi chạm vào một phím.

Hiệu ứng và chất lượng âm thanh: Cấu hình cài đặt âm thanh khác.

Thông báo

Thay đổi cài đặt thông báo cho từng ứng dụng. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Thông báo.

Để tùy chỉnh cài đặt thông báo, chạm vào NÂNG CAO và chọn một ứng dụng.

Cho phép thông báo: Cho phép thông báo từ ứng dụng đã chọn.

Đặt là ưu tiên: Hiển thị thông báo ở đầu bảng thông báo và bao gồm trong danh sách được cho phép khi tính năng Không làm phiền được kích hoạt.

Xem trước trong pop-up: Hiển thị thông báo xem trước trong cửa sổ bật lên.

87