Ứng dụng

Thông dụng

Đếm giờ: Chọn một khoảng thời gian trước khi máy ảnh tự động chụp ảnh.

Đường lưới: Hiển thị chỉ dẫn ống ngắm giúp canh bố cục khi chọn chủ thể.

Tag vị trí: Đính kèm một tag vị trí GPS cho bức ảnh.

Tín hiệu GPS có thể giảm ở những nơi tín hiệu bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa

nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt.

Vị trí của bạn có thể xuất hiện trên ảnh của bạn khi bạn tải lên Internet. Để tránh tình trạng này, tắt cài đặt tag vị trí.

Xem lại ảnh: Cài đặt thiết bị để hiển thị ảnh sau khi chụp.

Khởi động nhanh: Cài đặt thiết bị để mở máy ảnh bằng cách nhấn nhanh phím Trang chính hai lần.

Vị trí bô nhơ: Chọn vị trí lưu trữ cho bộ nhớ.

Chức năng phím âm lượng: Cài đặt thiết bị sử dụng phím Âm lượng để điều khiển màn trập.

Xóa các cài đặt: Khôi phục các cài đặt Máy ảnh.

Bộ sưu tập

Giới thiệu

Xem ảnh và video được lưu trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể quản lý hình ảnh và video theo album hoặc tạo các câu chuyện để chia sẻ cho người khác.

64