Thông tin cơ bản

Thư mục bảo mật

Giới thiệu

Thư mục bảo mật bảo vệ các nội dung và ứng dụng riêng tư của bạn như hình ảnh và ghi chú khỏi bị truy cập bởi người khác. Bạn có thể giữ cho các nội dung và ứng dụng riêng tư được bảo mật ngay cả khi thiết bị đã bị mở khóa.

Thư mục bảo mật là một vùng lưu trữ bảo mật tách biệt. Dữ liệu trong Thư mục bảo mật sẽ không thể bị truyền đến các thiết bị khác qua các phương thức chia sẻ chưa được chấp thuận như USB hoặc Wi-Fi Direct. Nếu cố tùy chỉnh hệ điều hành hoặc chỉnh sửa phần mềm sẽ khiến cho Thư mục bảo mật tự động khóa và không thể truy cập vào được. Trước khi lưu dữ liệu vào Thư mục bảo mật, đảm bảo đã sao lưu dữ liệu vào một nơi an toàn khác.

31