Cài đặt

Pin

Kiểm tra lượng pin còn lại và thời gian sử dụng thiết bị. Đối với thiết bị có mức pin thấp, hãy duy trì lượng pin bằng cách kích hoạt tính năng tiết kiệm pin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bảo trì thiết bị Pin.

Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi hết pin. Thời gian còn

lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Bạn không thể nhận thông báo từ ứng dụng sử dụng chế độ tiết kiệm pin.

Quản lý pin

Bạn có thể tiết kiệm năng lượng pin bằng cách ngăn không cho các ứng dụng chạy ngầm được dùng pin khi đang không được sử dụng. Đánh dấu chọn các ứng dụng trong danh sách ứng dụng và chạm vào T.KIỆM PIN. Ngoài ra, chạm vào Cài đặt nâng cao để thiết đặt các tùy chọn giám sát sử dụng pin của ứng dụng.

Lưu trữ

Kiểm tra trạng thái bộ nhớ đã sử dụng và còn trống.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bảo trì thiết bị Lưu trữ.

Dung lượng khả dụng thực tế của bộ nhớ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ nhớ. Dung lượng trống có thể thay đổi khi bạn cập nhật thiết bị.

Quản lý bộ nhớ

Để xóa các file thừa như bộ nhớ cache, chạm vào DỌN NGAY. Để xóa các file hoặc gỡ cài đặt ứng dụng mà bạn không còn sử dụng nữa, chọn một thể loại trong mục Dư liêu ngươi dung. Sau đó, đánh dấu các mục để chọn và chạm vào XÓA hoặc GỠ CÀI ĐẶT.

RAM

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bảo trì thiết bị RAM.

Để tăng tốc cho thiết bị bằng cách giảm thiểu dung lượng RAM đang bị sử dụng, đánh dấu chọn các ứng dụng từ danh sách ứng dụng và chạm vào DỌN NGAY.

Bảo mật thiết bị

Kiểm tra trạng thái bảo mật của thiết bị. Tính năng này sẽ quét thiết bị của bạn để tìm phần mềm độc hại.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bảo trì thiết bị Bảo mật thiết bị.

93