Ứng dụng

Chụp ảnh cơ bản

Chụp ảnh hoặc quay video

1

2

Chạm vào hình ảnh trên màn hình xem trước ở nơi máy ảnh sẽ lấy nét.

Chạm vào để chụp ảnh hoặc chạm vào để quay video. Để chụp một loạt ảnh, chạm và giữ .

Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to và chụm lại để thu nhỏ.

Để điều chỉnh độ sáng của ảnh hoặc video, chạm vào màn hình. Khi thanh điều chỉnh xuất hiện, hãy kéo trên thanh điều chỉnh về phía hoặc .

Để chụp ảnh từ video trong khi quay, chạm vào Chụp.

Để thay đổi điểm lấy nét khi đang quay video, chạm vào nơi bạn muốn lấy nét. Để lấy nét vùng giữa màn hình, chạm vào .

Chế độ hiện tại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm khuôn mặt sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

và rõ nét hơn.

Cài đặt máy ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh xem trước kiểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thu nhỏ

Cài đặt nhanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chụp ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển đổi giữa máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quay video.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ảnh trước và máy ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu ứng lọc

Chế độ chụp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màn hình xem trước có thể thay đổi tùy theo chế độ chụp và máy ảnh nào đang

được sử dụng.

Máy ảnh tự động tắt khi không sử dụng.

Hãy chắc chắn rằng ống kính sạch sẽ. Nếu không, thiết bị có thể không hoạt động đúng ở một số chế độ đòi hỏi phải có độ phân giải cao.

Máy ảnh trước được trang bị một ống kính góc rộng. Có thể xảy ra sự biến dạng nhỏ đối với những bức ảnh chụp góc rộng và không ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị.

57