Ứng dụng

5 Xoay nhẹ thiết bị sang trái rồi sang phải hoặc ngược lại để tự chụp ảnh chân dung góc rộng.

Thiết bị sẽ chụp thêm ảnh khi khung màu trắng di chuyển về mỗi đầu của cửa sổ kính ngắm.

Đảm bảo giữ cho khung màu trắng bên trong cửa sổ kính ngắm.

Đối tượng chụp nên đứng yên trong khi tự chụp ảnh chân dung góc rộng.

Phần trên cùng và dưới cùng của ảnh được hiển thị trên màn hình xem trước có thể bị cắt bỏ khỏi ảnh tùy theo điều kiện chụp.

Ảnh kèm âm thanh

Chụp ảnh có âm thanh. Thiết bị nhận diện các ảnh với trong Bộ sưu tập. Trên danh mục chế độ chụp, chạm vào Ảnh kèm âm thanh.

62