Thông tin cơ bản

Biểu tượng chỉ dẫn

Cảnh báo: tình huống có thể gây chấn thương cho bạn hoặc người khác

Cẩn thận: tình huống có thể làm thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác bị hỏng

Lưu ý: các ghi chú, gợi ý sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Phụ kiện trong hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

Thiết bị

Pin

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Những phụ kiện được cung cấp cùng với thiết bị và bất kỳ phụ kiện có sẵn nào đều

có thể khác biệt tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Những phụ kiện cung cấp chỉ được thiết kế dành cho thiết bị này và có thể không tương thích với các thiết bị khác.

Hình thức và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung từ nhà bán lẻ của Samsung tại địa phương. Đảm bảo chúng tương thích với thiết bị trước khi mua.

Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận. Việc sử dụng phụ kiện chưa được phê duyệt có thể gây ra sự cố hoạt động và lỗi sản phẩm không được bảo hành.

Các phụ kiện có sẵn có thể thay đổi phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty sản xuất. Để biết thêm thông tin về các phụ kiện có sẵn, tham khảo website của Samsung.

5