Ứng dụng

Cài đặt máy ảnh

Cài đặt nhanh

Trên màn hình xem trước, sử dụng các cài đặt nhanh sau đây.

Các tùy chọn sẵn có có thể thay đổi tùy theo chế độ chụp và máy ảnh nào đang được sử dụng.

: Chọn một phương pháp đo sáng. Tính năng này xác định cách tính giá trị ánh sáng.

Trọng tâm sử dụng ánh sáng ở phần giữa của ảnh để tính toán độ phơi sáng của ảnh.

Điểm sử dụng ánh sáng ở khu vực trung tâm được tập trung của ảnh để tính toán độ phơi sáng của ảnh. Ma trận: đo sáng trung bình trên toàn khung hình.

: Bật hoặc tắt đèn flash.

Không sử dụng đèn flash gần mắt của bạn. Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây suy giảm thị lực tạm thời hoặc hỏng mắt.

: Đặt để thiết bị ghi âm trước hoặc sau khi chụp ảnh.

Cài đặt máy ảnh

Trên màn hình xem trước, chạm vào .

Các tùy chọn sẵn có có thể thay đổi tùy theo chế độ chụp và máy ảnh nào đang được sử dụng.

Máy ảnh phía sau

Kích thước ảnh: Chọn độ phân giải cho ảnh. Sử dụng độ phân giải cao hơn sẽ mang lại ảnh có chất lượng cao hơn nhưng chúng sẽ tốn nhiều bộ nhớ hơn.

Kích thước video: Chọn độ phân giải cho video. Sử dụng độ phân giải cao hơn sẽ mang lại video có chất lượng cao hơn nhưng chúng sẽ tốn nhiều bộ nhớ hơn.

Máy ảnh phía trước

Kích thước ảnh: Chọn độ phân giải cho ảnh. Sử dụng độ phân giải cao hơn sẽ mang lại ảnh có chất lượng cao hơn nhưng chúng sẽ tốn nhiều bộ nhớ hơn.

Kích thước video: Chọn độ phân giải cho video. Sử dụng độ phân giải cao hơn sẽ mang lại video có chất lượng cao hơn nhưng chúng sẽ tốn nhiều bộ nhớ hơn.

Lưu ảnh ở dạng xem trước: Xoay ngược hình ảnh để tạo hình phản chiếu cảnh ban đầu khi chụp ảnh bằng máy ảnh trước.

Các cách chụp ảnh: Chọn tùy chọn chụp để sử dụng.

63