Ứng dụng

Tạo các ghi chú

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Samsung Notes TẤT CẢ .

Chọn một phương thức nhập từ thanh công cụ ở trên đầu màn hình và soạn một ghi chú. Chạm vào Bút để viết hoặc vẽ.

Chạm vào Cọ để vẽ bằng nhiều loại chổi khác nhau.

Chạm vào Ảnh để chèn một hình bằng cách chọn ra từ BỘ SƯU TÂP hoặc bằng cách chụp một ảnh.

Chạm vào Thoại để ghi âm giọng nói và chèn vào bản ghi chú này. Ghi âm giọng nói sẽ bắt đầu ngay tức thời.

Nhập văn bản bằng bàn phím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết hoặc vẽ bằng bút.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chèn bản ghi âm giọng nói.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vẽ bằng cọ.

 

 

 

 

 

 

 

Chèn ảnh.

 

 

 

 

 

3 Khi bạn hoàn thành chỉnh sửa ảnh, chạm vào LƯU.

Xóa ghi chú

1

2

3

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Samsung Notes.

Chạm vào TẤT CẢ hoặc chạm vào BỘ SƯU TÂP và chọn một thể loại.

Chạm và giữ một ghi chú để xóa.

Để xóa nhiều ghi chú, đánh dấu chọn nhiều ghi chú để xóa.

4 Chạm vào XÓA.

69