Ứng dụng

Ảnh

Tìm kiếm, quản lý và chỉnh sửa tất cả ảnh và video từ nhiều nguồn khác ở cùng một nơi.

Hangouts

Trò chuyện với bạn bè theo cá nhân hoặc theo nhóm và sử dụng hình ảnh, biểu tượng cảm xúc và cuộc gọi video trong khi bạn trò chuyện.

Google

Tìm kiếm nhanh các mục trên Internet hoặc thiết bị của bạn.

77