Ứng dụng

3 Thay đổi cài đặt thông báo.

Âm báo: Thay đổi âm báo.

Rung: Cài đặt thiết bị rung khi bạn nhận được tin nhắn.

Hiển thị pop-up: Cài đặt thiết bị để hiển thị tin nhắn trong cửa sổ pop-up.

Xem trước tin nhắn: Cài đặt thiết bị hiển thị nội dung tin nhắn trên màn hình khóa và trong cửa sổ pop-up.

Đặt nhắc nhở thông báo

Bạn có thể cài đặt thông báo ngắt quãng để báo cho bạn biết có thông báo bạn chưa xem. Nếu tính năng này không được kích hoạt, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Lời nhắc thông báo rồi chạm vào công tắc để kích hoạt. Sau đó, chạm vào công tắc Tin nhắn để bật.

Internet

Giới thiệu

Duyệt Internet để tìm kiếm thông tin và đánh dấu các trang web yêu thích của bạn giúp truy cập thuận tiện hơn.

Duyệt trang web

1

2

3

Chạm vào Samsung Internet trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào ô địa chỉ.

Nhập địa chỉ trang web hoặc một từ khóa và sau đó chạm vào Đi.

52