Ứng dụng

Máy ảnh

Giới thiệu

Chụp ảnh hoặc quay video bằng cách sử dụng các chế độ và cài đặt khác nhau.

Cách sử dụng máy ảnh

Không chụp ảnh hoặc quay video người khác mà không được sự cho phép của họ.

Không chụp ảnh hoặc quay video ở nơi bị cấm về mặt pháp lý.

Không chụp ảnh hoặc quay video ở những nơi mà bạn có thể vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Khởi động máy ảnh

Sử dụng các phương pháp sau đây để khởi chạy Máy ảnh:

Chạm vào Máy ảnh trên màn hình Ứng dụng.

Nhấn nhanh phím Trang chính hai lần.

Trên màn hình khóa, kéo ra khỏi vòng tròn lớn.

Một số phương pháp có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp

dịch vụ.

Một số tính năng máy ảnh sẽ không khả dụng khi bạn mở Máy ảnh từ màn hình khóa hoặc khi tắt màn hình trong khi bật các tính năng bảo mật.

Sử dụng các kiểu vuốt

Điều khiển nhanh màn hình xem trước bằng cách vuốt theo các hướng khác nhau. Bạn có thể thay đổi chế độ chụp, công tắc chuyển đổi máy ảnh hoặc áp dụng các hiệu ứng lọc.

55