Thông tin cơ bản

Nếu thiết bị nhận được nguồn điện không ổn định trong khi sạc, màn hình cảm ứng có thể không hoạt động. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc ra khỏi thiết bị.

Trong khi đang sạc, thiết bị và bộ sạc có thể bị nóng lên. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị. Nếu pin nóng hơn bình thường, bộ sạc có thể ngừng sạc.

Nếu bạn sạc thiết bị khi khe cắm đa năng bị ướt thì thiết bị có thể bị hỏng. Hãy làm khô kỹ khe cắm đa năng trước khi sạc thiết bị.

Nếu thiết bị không sạc được, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm bảo hành của

Samsung.

Chế độ tiết kiệm pin

Kích hoạt chế độ tiết kiệm pin để kéo dài thời gian sử dụng cho pin.

1

Trên màn hình Chờ, chạm vào Ứng dụng Cài đặt Bảo trì thiết bị Pin TRUNG

 

BÌNH.

2

Chạm vào TÙY CHỈNH để thay đổi các cài đặt tiết kiệm pin trước khi đi vào chế độ tiết

 

kiệm pin.

3

Chạm vào ÁP DỤNG.

Chế độ tiết kiệm pin tối đa

Trong chế độ tiết kiệm pin tối đa, thiết bị giảm thiểu lượng tiêu thụ pin bằng cách dùng tông màu tối và giảm số lượng tính năng và ứng dụng được dùng. Ngoại trừ mạng di động, các kết nối mạng sẽ bị hủy kích hoạt.

1

2

Trên màn hình Chờ, chạm vào Ứng dụng Cài đặt Bảo trì thiết bị Pin TỐI ĐA.

Chạm vào TÙY CHỈNH để thay đổi các cài đặt tiết kiệm pin trước khi đi vào chế độ tiết kiệm pin tối đa.

3 Chạm vào ÁP DỤNG.

Sau khi đã đi vào chế độ tiết kiệm pin tối đa, trên màn hình Chờ, chạm vào và lựa chọn một ứng dụng để dùng. Để tháo gỡ ứng dụng, chạm vào Sửa và chọn một ứng dụng có .

Để tắt chế độ tiết kiệm pin tối đa, chạm vào Tắt chế độ Tiết kiệm pin tối đa.

Thời gian sử dụng pin được ước tính có thể thay đổi tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện vận hành.

12