Ứng dụng

Để thêm một số điện thoại vào danh bạ từ bàn phím, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Điện thoại. Nếu bàn phím không xuất hiện trên màn hình, chạm vào để mở bàn phím. Nhập số và chạm vào Thêm vào danh bạ.

Để thêm một số điện thoại vào danh bạ từ cuộc gọi nhận được, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Điện thoại GẦN ĐÂY một danh bạ.

Nhập danh bạ

Nhập các danh bạ từ các dịch vụ lưu trữ sang thiết bị của bạn.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Danh bạ Cài đặt Nhập/xuất danh bạ NHÂP sau đó chọn một tùy chọn nhập.

Tìm kiếm danh bạ

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Danh bạ.

Sử dụng một trong các phương pháp tìm kiếm sau:

Cuộn lên hoặc xuống danh sách danh bạ.

Kéo một ngón tay dọc danh sách chữ cái ở bên phải danh bạ để cuộn nhanh.

Chạm vào cửa sổ tìm kiếm ở trên cùng danh sách danh bạ và nhập tiêu chí tìm kiếm.

Chạm vào ảnh của danh bạ hoặc chạm vào tên của danh bạ Chi tiết. Sau đó, thực hiện một trong những hành động sau:

: Thêm vào danh bạ yêu thích.

/ : Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video.

: Soạn một tin nhắn.

: Soạn một email.

48