Cài đặt

Tính năng nâng cao

Tùy chọn

Kích hoạt các tính năng nâng cao và thay đổi cài đặt kiểm soát các tính năng đó. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Tính năng nâng cao.

Lắc hoặc tác động quá mức lên thiết bị có thể dẫn đến dữ liệu nhập ngoài mong đợi cho một số tính năng.

Thao tác một tay: Bật chế độ thao tác một tay để tiện sử dụng thiết bị bằng một tay.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Khởi động nhanh Máy ảnh: Cài đặt thiết bị để mở máy ảnh bằng cách nhấn nhanh phím Trang chính hai lần.

Cảnh báo thông minh: Cài đặt thiết bị để thông báo cho bạn nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới khi bạn cầm thiết bị lên.

Tính năng này có thể không hoạt động nếu màn hình được bật hoặc thiết bị không nằm trên bề mặt phẳng.

Tắt âm dễ dàng: Cài đặt thiết bị để tắt âm cuộc gọi đến hoặc tắt chuông bằng cách úp màn hình thiết bị xuống.

Gửi tin nhắn SOS: Cài đặt thiết bị để gửi các tin nhắn trợ giúp bằng cách nhấn phím Nguôn ba lần. Bạn cũng có thể gửi các bản ghi âm thanh cùng với tin nhắn tới người nhận. Hãy xem Gửi tin nhắn SOS để biết thêm thông tin.

Chia sẻ trực tiếp: Cài đặt để thiết bị hiển thị các danh bạ đã liên hệ trên bảng tùy chọn chia sẻ để cho phép bạn chia sẻ trực tiếp nội dung.

90