Cài đặt

Bảo trì thiết bị

Tính năng bảo trì thiết bị cho bạn biết tổng quan về trạng thái pin, kho lưu trữ, RAM và bảo mật hệ thống của thiết bị. Bạn cũng có thể tự động tối ưu hóa thiết bị bằng một lần chạm.

Pin

 

 

 

 

 

 

 

Bảo mật thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

Bộ nhớ

 

 

 

 

 

 

 

RAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử dụng tính năng tối ưu nhanh

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Bảo trì thiết bị K.PHỤC NGAY hoặc TỐI ƯU NGAY.

Tính năng tối ưu nhanh sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị qua các hoạt động sau đây.

Giải phóng một ít dung lượng bộ nhớ.

Xóa các file không cần thiết và đóng các ứng dụng đang chạy ngầm.

Quản lý các hoạt động sử dụng pin bất thường.

Quét phần mềm độc hại.

92