Cài đặt

Hiển thị trên màn hình khóa: Hiện các thông báo từ những ứng dụng đã chọn khi màn hình đã bị khóa.

H.thị nội dung trên m.hình khóa: Hiện nội dung của các thông báo từ những ứng dụng đã chọn khi thiết bị đã bị khóa.

Nhiều cài đặt hơn: Tùy chỉnh cài đặt thông báo bổ sung cho ứng dụng đã chọn.

Màn hình

Tùy chọn

Thay đổi cài đặt màn hình.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình.

Độ sáng: Điều chỉnh độ sáng màn hình.

Chế độ Ngoài trời: Bật chế độ ngoài trời để xem màn hình dễ dàng hơn trong điều kiện có ánh sáng.

Font: Thay đổi kích thước và loại font.

Chế độ Đơn giản: Đổi sang chế độ đơn giản cho bố cục đơn giản hơn và các biểu tượng lớn hơn trên màn hình Chờ. Hãy xem Chế độ Đơn giản để biết thêm thông tin.

Khung biểu tượng: Cài đặt hiển thị nền bóng mờ để làm nổi bật các biểu tượng.

Thanh trạng thái: Tùy chỉnh cài đặt để hiển thị các thông báo hoặc chỉ báo trên thanh trạng thái.

Thời gian sáng màn hình: Cài đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.

Màn hình bảo vệ: Cài đặt thiết bị để khởi chạy màn hình chờ khi thiết bị của bạn đang sạc hoặc kết nối với bộ dock.

88