Thông tin cơ bản

Tách ra và chụm vào

Tách hai ngón tay ra trên trang web, bản đồ hoặc hình ảnh để phóng to một phần. Chụm hai ngón tay lại để thu nhỏ.

Màn hình Chờ

Màn hình Chờ

Màn hình Chờ là điểm bắt đầu để truy cập tất cả tính năng của thiết bị. Màn hình hiển thị các widget, phím tắt để mở ứng dụng và nhiều hơn thế nữa.

Để xem các bảng khác, vuốt sang trái hoặc phải hoặc chạm vào một chỉ báo màn hình ở cuối màn hình.

Widget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ứng dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chỉ báo màn hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ứng dụng yêu thích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu tượng màn hình Ứng dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19