Ứng dụng

Khóa lấy nét và phơi sáng

Độ tương phản sáng/tối mạnh và chủ thể nằm ngoài khu vực lấy nét tự động có thể khiến khó đạt được độ phơi sáng thích hợp. Khóa lấy nét và phơi sáng, rồi chụp ảnh.

Chạm và giữ khu vực để lấy nét, khung AF/AE sẽ xuất hiện trên khu vực và cài đặt lấy nét cũng như phơi sáng sẽ được khóa. Các cài đặt sẽ vẫn được khóa, ngay cả khi bạn chụp ảnh.

Tính năng này chỉ có sẵn ở một số chế độ chụp.

Tùy chỉnh chế độ chụp

Trên màn hình xem trước, vuốt sang phải để mở danh sách các chế độ chụp và chọn một chế độ.

Để xem diễn tả về từng chế độ, chạm vào T.tin.

Để sắp xếp các chế độ, chạm vào Sửa, chạm và giữ một biểu tượng của chế độ rồi kéo đến vị trí mới.

Để thêm các phím tắt cho chế độ vào màn hình Chờ, chạm vào Thêm phím tắt vào

m.hình chờ.

Chế độ tự động

Chế độ tự động cho phép máy ảnh đánh giá môi trường xung quanh và xác định chế độ lý tưởng cho ảnh.

Trên danh mục chế độ chụp, chạm vào Tự động.

Chế độ chuyên nghiệp

Chụp ảnh trong khi điều chỉnh các tùy chọn chụp khác nhau, như giá trị phơi sáng và giá trị ISO.

Trên danh mục chế độ chụp, chạm vào Chuyên nghiệp. Chọn các tùy chọn và tùy chỉnh cài đặt rồi chạm vào để chụp ảnh.

: Chọn mức cân bằng trắng thích hợp, để ảnh có một loạt màu sắc trung thực như đời thật. Bạn có thể cài đặt nhiệt độ màu.

: Chọn một giá trị ISO. Giá trị này điều khiển độ nhạy sáng máy ảnh. Giá trị thấp hơn cho các vật đứng yên hoặc sáng rực. Giá trị cao hơn cho các đối tượng chuyển động nhanh hoặc thiếu ánh sáng. Tuy nhiên, thiết lập ISO càng cao thì càng có thể gây nhiễu cho ảnh.

: Thay đổi giá trị phơi sáng. Giá trị này xác định cảm biến của máy ảnh sẽ nhận bao nhiêu ánh sáng. Trong điều kiện ánh sáng yếu, dùng độ phơi sáng cao hơn.

58