Thông tin cơ bản

Các sự cố kết nối và hết pin có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

– – Nếu bạn gắn hình dán bằng kim loại lên vùng anten của thiết bị

Nếu bạn lắp ốp lưng được làm bằng vật liệu kim loại vào thiết bị

Nếu bạn đặt tay hoặc các vật khác lên vùng anten của thiết bị khi đang sử dụng một số tính năng nhất định, chẳng hạn như gọi điện hoặc kết nối dữ liệu di động

Nên sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình được Samsung chấp thuận. Miếng dán bảo vệ màn hình không được chấp thuận có thể làm bộ cảm biến bị lỗi.

Không để nước tiếp xúc với màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.

Các phím

PhímChức năng
Nguồn

Nhấn và giữ để bật hoặc tắt thiết bị.

Nhấn để bật hoặc khóa màn hình.

 

 

 

 

Gần đây

Chạm để mở danh mục các ứng dụng gần đây.

 

 

 

 

Nhấn để bật màn hình trong khi màn hình bị khóa.

Trang chính

Nhấn để trở về màn hình Chờ.

 

Nhấn và giữ để khởi chạy Google.

Trở về

Chạm để trở về màn hình trước đó.

 

 

 

Âm lượng

Nhấn để điều chỉnh âm lượng của thiết bị.

 

 

 

7