Thông tin cơ bản

Màn hình cảm ứng

Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng

phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.

Để tránh làm hỏng màn hình cảm ứng, không chạm vào màn hình bằng bất cứ vật gì sắc nhọn hoặc không dùng ngón tay ấn quá mức lên màn hình.

Thiết bị này không thể nhận biết các tín hiệu cảm ứng nhập vào ở gần các cạnh của

màn hình vì khu vực này nằm ngoài vùng nhận tín hiệu cảm ứng đầu vào.

Để màn hình cảm ứng ở chế độ chờ trong một thời gian dài có thể làm cho máy bị hiện tượng dư ảnh (cháy màn hình) hoặc bóng ma. Tắt màn hình cảm ứng khi bạn không sử dụng thiết bị.

Nên dùng các ngón tay khi bạn sử dụng màn hình cảm ứng.

Chạm

Để mở một ứng dụng, để chọn một mục menu, để nhấn một phím trên màn hình hoặc để nhập ký tự bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình, hãy dùng ngón tay chạm vào đó.

Chạm và giữ

Chạm và giữ một mục hoặc màn hình trong hơn 2 giây để truy cập các tùy chọn khả dụng.

17