Thông tin cơ bản

Chế độ Khẩn cấp

Bạn có thể chuyển thiết bị sang chế độ khẩn cấp để giảm tiêu thụ pin. Một số ứng dụng và chức năng sẽ bị hạn chế. Trong chế độ Khẩn cấp, bạn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, gửi thông tin vị trí hiện tại của bạn tới người khác, phát âm báo động khẩn cấp và hơn thế nữa.

Nhấn và giữ phím Nguồn và sau đó chạm vào Chế độ Khẩn cấp.

Truy cập các tùy chọn khác.

Bật đèn flash.

 

 

 

 

 

Âm thanh chuông báo.

 

 

 

Gửi thông tin vị trí hiện tại trong

 

 

 

Thực hiện cuộc gọi.

 

 

một tin nhắn.

 

 

Duyệt Internet.

 

 

 

 

Thêm nhiều ứng dụng để sử dụng.

 

 

 

Lượng pin còn lại và thời gian sử

dụng còn lại

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi hết pin. Thời gian còn lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Tắt Chế độ Khẩn cấp

Để tắt chế độ khẩn cấp, chạm vào Tắt chế độ Khẩn cấp. Ngoài ra, nhấn và giữ phím Nguồn, sau đó chạm vào Chế độ Khẩn cấp.

41