Thông tin cơ bản

Chụp màn hình

Chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng thiết bị.

Nhấn và giữ phím Trang chính và phím Nguồn đồng thời. Bạn có thể xem các ảnh được chụp trong Bộ sưu tập.

Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng và tính năng.

Mở các ứng dụng

Trên màn hình Chờ hoặc màn hình Ứng dụng, chọn một biểu tượng ứng dụng để mở.

Để mở một ứng dụng trong danh mục các ứng dụng được sử dụng gần đây, chạm vào và chọn một cửa sổ ứng dụng gần đây.

Đóng một ứng dụng

Chạm vào và kéo một cửa sổ ứng dụng gần đây sang trái hoặc phải để đóng lại. Để đóng tất cả các ứng dụng đang chạy, chạm vào ĐÓNG TẤT CẢ.

30