Nội dung

Thông tin cơ bảnỨng dụng

4

Đọc đầu tiên

42

Cài đặt hoặc gỡ bỏ các ứng dụng

5

Phụ kiện trong hộp

44

Điện thoại

6

Sơ đồ thiết bị

47

Danh bạ

8

Pin

50

Tin nhắn

13

Thẻ SIM hoặc USIM

52

Internet

15

Thẻ nhớ (thẻ microSD)

54

Email

16

Bật và tắt thiết bị

55

Máy ảnh

17

Màn hình cảm ứng

64

Bộ sưu tập

19

Màn hình Chờ

68

Samsung Notes

25

Màn hình khóa

70

Lịch

26

Bảng thông báo

72

Ghi âm

28

Nhập văn bản

72

File của bạn

30

Chụp màn hình

73

Đồng hồ

30

Mở các ứng dụng

74

Máy tính

31

Thư mục bảo mật

75

Radio

34

Samsung Account

76

Các ứng dụng Google

36Chuyển dữ liệu từ thiết bị trước của bạn sang

38Quản lý thiết bị và dữ liệu

40Tính năng chia sẻ

41Chế độ Khẩn cấp

2