Thông tin cơ bản

Thẻ SIM hoặc USIM

Gắn thẻ SIM hoặc USIM

Gắn thẻ SIM hoặc USIM được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cung cấp.

Chỉ sử dụng thẻ microSIM.

Hãy thận trọng không để mất hoặc cho người khác sử dụng thẻ SIM hoặc USIM. Samsung không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay sự bất tiện nào bị gây ra bởi các thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

Ở một số khu vực, nếu bạn gắn cả hai thẻ SIM vào thiết bị, tốc độ truyền dữ liệu có

thể chậm hơn so với khi chỉ gắn một thẻ SIM.

Một số dịch vụ LTE có thể không khả dụng phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin về tính khả dụng của dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

1

2

Tháo nắp lưng và pin.

Gắn thẻ SIM hoặc USIM vào với các đầu tiếp xúc màu vàng hướng xuống dưới.

Gắn thẻ SIM hoặc USIM chính vào khe gắn thẻ SIM 1( 1 ) và thẻ SIM hoặc USIM phụ vào khe gắn thẻ SIM 2( 2 ).

1

2

Không gắn thẻ nhớ vào khe gắn the SIM. Trường hợp bị kẹt thẻ nhớ trong khe gắn thẻ SIM, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung để lấy thẻ nhớ ra.

3 Lắp lại pin và nắp lưng.

13