Cá nhân hóa

Sử dụng Smart Switch với máy tính

Sử dụng tính năng này để nhập dữ liệu đã sao lưu (từ thiết bị di động của nhà sản xuất đã chọn) từ máy tính sang thiết bị của bạn. Bạn có thể tải về ứng dụng từ www.samsung.com/smartswitch.

1 Sao lưu dữ liệu từ thiết bị cũ sang máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.

2

3

4

Trên máy tính, khởi chạy Smart Switch.

Kết nối thiết bị hiện tại của bạn với máy tính bằng dây cáp USB.

Trên máy tính, chọn nhà sản xuất của thiết bị cũ và làm theo hướng dẫn trên màn hình để chuyển dữ liệu sang thiết bị của bạn.

Sử dụng Samsung Kies

Nhập file sao lưu dữ liệu từ máy tính của bạn qua Samsung Kies để khôi phục dữ liệu trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể sao lưu dữ liệu vào máy tính qua Samsung Kies. Hãy xem Kết nối với Samsung Kies để biết thêm thông tin.

Thiết lập tài khoản

Thêm tài khoản

Một số ứng dụng được sử dụng trên thiết bị của bạn yêu cầu phải đăng ký tài khoản. Hãy tạo tài khoản để có được trải nghiệm tốt nhất với thiết bị này.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Tài khoản Thêm tài khoản và lựa chọn một dịch vụ tài khoản. Sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt tài khoản.

Để đồng bộ các nội dung với tài khoản của bạn, chọn một dịch vụ tài khoản và chọn các mục để đồng bộ.

Xóa tài khoản

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Tài khoản, chọn một tài khoản và sau đó chạm vào Xóa tai khoan.

61