Các cuộc gọi đi không kết nối được

Chắc chắn rằng đã bấm phím Quay số.

Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.

Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số đang gọi.

Các cuộc gọi đến không kết nối được

Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang bật.

Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.

Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số gọi đến.

Ngườ̀i ở đầu bên kia không nghe thấy bạ̣n nói

Chắc chắn rằng bạn không che micrô trong. Chắc chắn rằng micrô ở gần miệng bạn.

Nếu sử dụng tai nghe, chắc chắn rằng nó được cắm đúng cách.

Chất lượng âm thanh kém

Đảm bảo rằng bạn không chặn ăngten trong của thiết bị.

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Khi quay số từ các số liên lạ̣c, cuộc gọi không kết nối được

Chắc chắn rằng số bạn lưu trong danh sách liên lạc là đúng. Nhập lại và lưu số đó, nếu cần.

Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại của liên lạc đó.

Thiết bị phát ra tiếng kêu và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại sắp hết. Sạc lại pin hoặc thay pin mới để tiếp tục sử dụng thiết bị.

Khắc phục sự cố

116