Dịch vụ đang chạy: Xem các dịch vụ bạn đang sử dụng và truy cập vào các dịch vụ đó để quản lý.

Bộ nhớ sử dụng: Xem bộ nhớ hiện có và bộ nhớ đã sử dụng bởi các ứng dụng trên thiết bị.

Dung pin: Xem mức pin tiêu thụ bởi thiết bị. Phát triển:

-- USB debug: Việc này là để phát triển ứng dụng. Khi điện thoại kết nối với máy tính bằng cáp USB, chế độ USB debugging sẽ được kích hoạt và Samsung Kies sẽ tự động chạy.

-- Bât man hình khi sạc: Đặt màn hình điện thoại để ở lại khi đang sạc pin.

-- Cho phep cac đia điểm giả: Cho phép các vị trí giả và thông tin dịch vụ được gửi đến dịch vụ Quản lý Địa điểm để kiểm tra. Việc này là để phát triển ứng dụng.

Samsung Apps: Chọn một kết nối mạng (WLAN hoặc mạng dữ liệu chuyển đổi theo gói) để nhận thông báo về các ứng dụng mới từ Samsung Apps.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tài khoả̉n và đồng bộ

Thay đổi cài đặt cho tính năng tự động đồng bộ hoặc quản ký tài khoản cho đồng bộ.

Dữ liệu nền: Chọn cài đặt này để sử dụng tính năng Tự động đồng bộ. Tính năng Tự động đồng bộ sẽ chạy ở chế độ nền mà không phải mở các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.

Tự đông đông bô: Đặt cho thiết bị đồng bộ số liên lạc, lịch và dữ liệu email một cách tự động.

Cài đặt

108