4 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh máy nghe nhạc:

Tùy chọn

Chức năng

 

 

Đặt có bật hệ thống âm thanh vòm 5.1

 

Kênh 5.1

kênh hay không khi tai nghe được kết

 

nối.

 

 

 

Bộ chỉnh âm

Chọn loại equaliser mặc định.

 

 

 

Đài FM

Tìm hiểu cách nghe nhạc và tin tức trên đài FM. Để nghe đài FM, bạn phải cắm tai nghe, tai nghe này có tác dụng như một ăngten vô tuyến.

››Nghe đài FM

1

2

Cắm tai nghe vào thiết bị.

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Đài FM. Đài FM sẽ tự động quét và lưu các đài sẵn có.

Lần đầu tiên bật đài FM, đài sẽ tự động dò sóng.

Giải trí

66