3 Chọn Kết nối USB internet để bật chức năng kết nối internet qua USB.

Thiết bị chia sẻ kết nối mạng di động trên máy tính.

Để dừng chia sẻ kết nối mạng, xóa ô kiểm cạnh Kết nối USB internet.

Cách thức chia sẻ kết nối mạng có thể khác nhau tùy vào hệ điều hành của máy tính.

GPS

Thiết bị của bạn được trang bị một bộ thu tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Tìm hiểu cách bật các dịch vụ định vị.

Để nhận tín hiệu GPS tốt hơn, tránh sử dụng thiết bị trong các điều kiện sau:

giữa các tòa nhà, trong đường hầm hoặc dưới mặt đất hoặc bên trong các tòa nhà

ở điều kiện thời tiết xấu

gần khu vực có điện áp cao hoặc trường điện từ trong xe có kính chống nắng

Không được dùng tay hoặc các đồ vật khác chạm vào khu vực ăngten trong hoặc che khuất khu vực này trong khi sử dụng các chức năng GPS.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

››Bật các dịch vụ định vị

Bạn phải bật các dịch vụ định vị để nhận thông tin về vị trí và tìm kiếm bản đồ.

Kết nối

91