››Gỡ bỏ một ứ́ng dụng

1 Từ màn hình trang chủ của Android Market, chọn Ưng dụng cua tôi.

2

3

Chọn mục bạn muốn xóa.

Chọn Gỡ cai đăt OK.

Tả̉i các file về từ web

Các file bạn tải về từ web có thể bao gồm virus sẽ làm hư hỏ̉ng thiết bị. Để giảm rủi ro, chỉ tải file về từ các nguồn tin cậy.

Một số file phương tiện có Quản lý Quyền Kỹ thuật số để bảo vệ bản quyền. Biện pháp bảo vệ này có thể ngăn bạn tải về, sao chép, chỉnh sửa, hoặc truyền một số file.

Để tải file về từ web,

1

2

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Internet. Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

Để cài đặt ứng dụng tải về từ các website thay vì Android Market, bạn phải chọn Cài đặt Ứng dụng Không rõ

nguồn gốc OK.

Đồng bộ dữ liệu

Bạn có thể đồng bộ dữ liệu với các máy chủ web khác nhau và sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu của mình.

Khi quá trình đồng bộ hoàn tất, thiết bị sẽ tiếp tục được kết nối với web. Nếu có bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trên web, thông tin cập nhật sẽ hiện ra trên thiết bị và sẽ tự động bắt đầu đồng bộ, và ngược lại.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Bắt đầu

39