››Đinh dạ̣ng thẻ nhớ

Việc định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể gây nên sự không tương thích với thiết bị. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

chế độ Chờ, chọn Cài đặt Thẻ nhớ SD và bộ nhớ trong Ngắt thẻ nhớ SD OK Định dạ̣ng thẻ nhớ SD Định dạ̣ng thẻ nhớ SD Xóa tất cả̉.

Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

Gắn dây đeo (tùy chọn)

1

2

Tháo nắp sau.

Đẩy dây đeo qua khe và móc dây qua chiếc móc nhỏ̉ lồi ra.

3 Lắp lại nắp sau.

Lắp ráp

17