Sử dụng sách hướng dẫn này

Cảm ơn bạn đã mua thiết bị di động Samsung này. Thiết bị này cung cấp cho bạn khả năng liên lạc và giải trí di động chất lượng cao dựa trên công nghệ vượt bậc và các tiêu chuẩn cao của Samsung.

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế riêng để hướng dẫn bạn về các chức năng và tính năng của thiết bị.

Vui lòng đọc tài liệu này

Vui lòng đọc kỹ toàn bộ các lưu ý an toàn và tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.

Các mô tả trong sách hướng dẫn này dựa trên cài đặt mặc định của thiết bị.

Các hình ảnh và ảnh chụp màn hình được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm thực tế.

Nội dung trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này có thể khác với sản phẩm, hoặc phần mềm do nhà cung cấp dịch vụ hoặc hãng truyền thông cung cấp, và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập www.samsung.com để xem bản hướng dẫn sử dụng mới nhất.

Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy vào từng thiết bị, phần mềm, hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Việc định dạng và phân phối tài liệu hướng dẫn sử dụng này là dựa trên hệ điều hành Google Android và có thể thay đổi tùy vào hệ điều hành của người dùng.

Sử dụng sách hướng dẫn này

2