Kết nối

Bluetooth

Bluetooth là công nghệ giao tiếp không dây trong phạm vi gần, có thể trao đổi thông tin qua khoảng cách xấp xỉ 10 m mà không cần kết nối vật lý.

Bạn không cần đặt các thiết bị thẳng nhau để truyền thông tin bằng Bluetooth. Nếu các thiết bị nằm trong phạm vi phủ sóng của nhau, bạn có thể trao đổi thông tin giữa chúng ngay cả khi chúng nằm ở các phòng khác nhau.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn, hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng không dây Bluetooth.

Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.

Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.

››Bật tính năng không dây Bluetooth

1

2

chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Không dây và mạ̣ng Cài đặt Bluetooth.

Chọn Bluetooth để bật tính năng không dây Bluetooth.

Kết nối

86