››Nghe tin nhắn thư thoạ̣i

Nếu bạn cài đặt chuyển hướng các cuộc gọi nhỡ đến máy chủ thư thoại, người gọi có thể để lại tin nhắn thoại khi bạn không trả lời cuộc gọi đến. Để truy cập hộp thư thoại và nghe tin nhắn thư thoại,

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Bàn phím sau đó cham và giữ 1.

2 Làm theo hướng dẫn từ máy chủ thư thoại.

Bạn phải lưu số máy chủ thư thoại trước khi truy cập máy chủ. Nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp số đó cho bạn.

Google Mail

Bạn có thể truy xuất thư điện tử mới từ Gmailvào Hộp thư đến của mình. Khi bạn truy cập ứng dụng này, màn hình Hộp thư đến hiện ra. Tổng số thư chưa đọc hiển thị ở thanh tiêu đề và các thư chưa đọc được bôi đậm.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Menu Gmail này có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

››Gửi thư điện tử

1 Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Google Mail.

2 Bấm [] Soạ̣n.

Liên lạc

48